top of page

Salgsbetingelser for thetinyfox.no

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukskjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i nedenstående avtale skal ikke forstås som en begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller de viktigste rettighetene og pliktene for handelen hos oss for begge parter. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet.

 

1. Partene/Generelt

Salgsbetingelser gjelder for alt salg som gjennomføres gjennom våre nettsider – thetinyfox.no.

Selger er: The Tiny Fox AS – Org. Nr.: 929049292 Og betegnes i det følgende som selger/selgeren

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. Salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillingsbekreftelse, utgjøre avtalegrunnlag for kjøpet ditt.

 

2. Avtaleinngåelse

Når en bestilling er fullført på Thetinyfox.no er den bindende. Thetinyfox.no er bundet av den prisen som er opplyst til deg ved fullført bestilling og som er bekreftet i bestillingsbekreftelsen din.

Avtalen er likevel ikke bindende dersom det har forekommet skrive- eller tastefeil i bestillingsløsningen i nettbutikk eller kjøpers bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

 

3. Betaling

Totalsummen for bestillingen forfaller umiddelbart til betaling før en bestilling bekreftes. Betaling kan gjennomføres ved bruk av kredittkort. Hele kjøpesummen blir belastet kortet umiddelbart ved bestilling. Det er ulike regler for refusjon avhengig av produkt eller tjeneste som er kjøpt. Se detaljer i punkt 6.

4. Betaling med kort

Vi forplikter oss i utgangspunktet ikke til å oppbevare kortnummer utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

5. Levering av tjeneste

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har startet på tjenesteforløpet.

6. Avbestillingsvilkår

Disse avbestillingsvilkårene er generelle. Enkelte produkter kan ha spesifikke avbestillingsvilkår og vilkår oppgitt direkte på produktet eller tjenesten. Disse vil i så fall ha forrang foran de generelle vilkårene. Alle endringer og avbestillinger skal meddeles skriftlig for å være gyldig.

14 dagers angrerett ved kjøp av gavekort og abonnement på internett

Ved alt kjøp av varer og tjenester på internett, har du 14 dagers angrefrist. Det betyr at du innen 14 dager kan annullere kjøp av abonnement. Dette gjelder ikke hvis timene allerede er påbegynt innen denne 14 dagers perioden, og kjøp/booking av time for pakkene babyfly / babyflyt og massasje.

· Babyflyt / babyflyt og massasje: Kan avbestilles senest 24 timer før behandlingen skal gjennomføres. Etter dette tidspunktet er avbestilling ikke mulig. Gyldige avbestillinger refunderes 100 %.

Alle avbestillinger eller endringer gjøres ved å kontakte The Tiny Fox – per epost på info@thetinyfox.no

 

7. Digitale nettkurs

Når du kjøper digitale produkter, får du en lisens for personlig bruk kun i din egen husholdning. Det er ikke tillatt å dele kjøpt innhold med tredjeparter. Ta gjerne kontakt med oss ved spesielle omstendigheter eller spørsmål.
Før enhver ikke-privat, kommersiell bruk av innhold må det innhentes en spesiell skriftlig tillatelse.
Vi forbeholder meg retten til å gjøre endringer i alt innhold, inkludert digitale produkter og uten varsel, for å korrigere, legge til og oppdatere innhold basert på siste forskning.


8. Ansvar for skade

Bestilleren står økonomisk ansvarlig for skade på lokaler som følge av uaktsomhet eller uforsvarlig opptreden. The Tiny Fox har ikke ansvar for skader

The Tiny Fox har ikke ansvar for din og ditt barns fysiske eller mentale helse når du er på time hos oss. Når du bestiller time hos oss, er du selv ansvarlig for ditt barn. Du sier deg enig i at du ikke kan saksøke The Tiny Fox’s ansatte for skader du pådrar din baby før, under eller etter time. Heller ikke på vei inn, eller ut fra lokalet. The Tiny Fox er ikke ansvarlig for dine eiendeler mens du er hos oss, og har ingen plikt til å erstatte eiendeler som går tapt i forbindelse med dine timer.

Personvernerklæring

Det er kun The Tiny Fox administrasjon som får vite at du har kjøpt tjenester hos oss. Vi har ikke tilgang til, og oppbevarer ikke ditt kredittkort informasjon noe sted i vårt kunderegister. I vårt kunderegister er du registrert med din epost, telefonnummer og epostadresse, og kunderegisteret er ikke tilgjengelig for andre enn The Tiny Fox administrasjon. Opplysningene blir ikke utlevert til andre. Du kan be om å få slettet disse opplysningene etter endt behandlingen. Om ikke annet blir avtalt, beholder vi denne dokumentasjonen i ett år fra siste besøk hos oss. Din registrering i vårt kunderegister, og ditt kjøp i vårt bookingsystem er konfidensielt.

bottom of page